Bölümler

CEHAMER, yedi bölümden oluşur:

Seksiyon Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Özge Sırma Gezer
Seksiyon Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Saygılar Kırıt
Seksiyon Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Münevver Mertoğlu

Seksiyon Başkanları: Dr. Öğr. Üyesi Özdem Özaydın
                                     Dr. Öğr. Üyesi Efser Erden Tütüncü

Seksiyon Başkanı: Av. Ayşen Önen

Seksiyon Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Münevver Mertoğlu

Seksiyon Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Fatih Gündoğdu