Finansman

1.Akademik Personel Çalıştırılması ve Finansmanı
Üniversite içi YÖK m. 13/b; Üniversite dışından ise YÖK m. 40/a veya b ile görevlendirme yapılabilecek ve ödemeler ders ücreti şeklinde gerçekleştirilecektir.

2. İdari Personel Çalıştırılması ve Finansmanı
İdari personel hizmet sözleşmesi ile çalıştırılabilecek ve maaş ödenebilecektir.

3. Proje Finansmanı
Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ile adı herhangi bir olumsuz söylentiye karışmamış yabancı veya yerli vakıflara veya sivil toplum örgütlerine projeler sunulacak ve bu suretle kaynak temin edilecektir.

4. Ücretli Programlar
Yukarıda açıklanan bilirkişilik dahil ücretli programlardan ciddi bir gelir elde edilecektir.

5. İKÜ'nün Katkısı
Kamu yararına yapılacak olan faaliyetler başka suretle finanse edilemiyorsa, üniversite bütçesinden karşılanacaktır. Üniversitenin yararına olan faaliyetler de kamu yararına olan faaliyetlerden sayılır.