CEHAMER (Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi)

İstanbul Kültür Üniversitesi Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (CEHAMER), disiplinler arası bir yaklaşımla, ulusal ve uluslararası hukuk alanında, bilimsel yöntemlerle Ceza Hukuku Bilimlerine ilişkin sorunların çözümüne katkı yapmak; Türkiye'nin yabancı ülkelerle ve özellikle de Avrupa Birliği ülkeleriyle Ceza Hukuku Bilimleri alanında uyumlu bir işbirliği tesis edebilmesine yardımcı olmak ve bu çerçevede öğretiye ve uygulamaya dönük çalışmalar yapmak üzere 18 Eylül 2008 tarihinde 27001 sayılı Yönetmelik ile kurulmuştur.

Ceza hukuku ve bağlantılı alanlarda, ulusal ve uluslararası seminer, konferans, kollokyum ve benzeri etkinlikleri düzenlemek ve bunlara katılmak; Ceza hukuku ile ilgili konularda Türkçe ve yabancı dillerde yayınlar yapmak ve bu tür çalışmalara katkıda bulunmak; konusu ile ilgili bilim dalları ve uygulamaları alanındaki diğer ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurmak ve geliştirmek; konusu ile ilgili gerekli arşiv ve tesisleri kurmak, ulusal ve uluslararası yayınları izlemek ve bunları Merkeze kazandırmak; araştırma, inceleme, proje ve benzeri çalışmaları ve üretimi gerçekleştirmek üzere gerektiğinde geçici ya da sürekli komisyonlar kurmak, ulusal ve uluslararası alanda uzmanlardan yararlanmak ve işbirliği yapmak; bu alanda faaliyet gösteren ilgili kuruluş ve kurumların personelinin geliştirilmesi amacıyla; düzenli, bilimsel, mesleki nitelikli olgunlaşma ve uzmanlaşma kursları, seminerleri ve benzerlerini açmak ya da ilgili kuruluşlarca düzenlenmiş olanlara katılmak merkezin hedeflediği çalışmalardan bazılarıdır. 

Merkezimizin “Fasikül” adlı dergisinin ilk sayısı, hukuk alanında Türkiye’nin en seçkin yayın evi olan Seçkin Yayıncılık A.Ş.’nin işbirliği ile 2009 yılı özel sayısı olarak 2009 yılının Aralık ayında  yayımlanmış ve Ocak 2010 dan itibaren de aylık olarak okuyucunun kullanımına sunulmaya başlanmıştır.