Dr. Öğr. Üyesi Efser Erden Tütüncü

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ana Bilim Dalı akademisyenlerimizden Dr. Öğr. Üyesi Efser Erden Tütüncü, “Çocukların Cinsel İstismarının Ceza Hukuku Boyutu ve Okul Psikolojik Danışmanlarının Cinsel İstismarın Önlenmesindeki Rolü” konulu sempozyuma konuşmacı olarak katılacak. 

Sempozyum Konuşma/Panel Programı için...  
Sempozyun Atölye Programı için...  

Dr. Öğr. Üyesi Efser Erden Tütüncü